Veteranbiler fra perioden før Annen Verdenskrig

Disse bilene omtales gjerne som førkrigsbiler. Noen samlere av veteranbiler vil gruppere alle biler fra før krigen inn i denne kategorien, men om man ser litt fint på det hele, så er dette bilene som kom i mellomkrigstiden. På norsk sier vi derfor også gjerne mellomkrigsbiler, hvis vi vil være nøyaktige. Her er utvalget gjerne mye større, selv om prisene fortsatt kan være noe stive.

Ford – Rolls-Royce – Citroen

Mange av de moderne produsentene som vi kjenner i dag, ble til i denne perioden. Bilene kjennetegnes ved at de fikk et lukket førerhus. Farten og prestasjonen til motor1926_Ford_Model_T_Touring_REBene økte, slik at det ble nødvendig å ha en anstendig frontrute, noe som blir standarden etter 1926. Bagasjerommet begynte også å bli vanlig, og det samme g
jaldt for anstendige lykter. Utover tredvetallet ble også feltet av produsenter drastisk innskjerpet. Stordriftsfordelene som for første gang ble realisert av Henry Ford, var blitt utnyttet av enkelte selskaper som dominerte markedet. Krisetiden hadde også bidratt til at mange små produsenter var gått konkurs. Som følge av dette kunne de lett kjøpes opp.

Den klassiske gangsterbilen er noe alle kjenner

Amerikanske mafiafilmer fra perioden, gjerne satt i scene i forbudstidens Chicago, er fulle av biler. Biljakt-scener var allerede den gang en god måte for å plassere reklame-produkter fra bil-verdenen. I dag kan man nyte de gamle filmene som virkelig gjorde sitt for å selge drømmen om bilen. Om man fjerner seg litt fra buer, vinger og stigbrett, ser man også at noe annet fødes i denne perioden. Fram tid da, hadde bilen vært et uoppnåelig statussymbol som kun velhavende borgere kunne skaffe seg.

Denne trenden blir snudd i Tyskland, i 1938, da Folkevognene ble lansert som en bil for arbeiderklassen. Med den kom også en helt ny frihet og en ny livsstil, som tillot arbeidsfolk å reise fritt.